Strona główna

mgr Grzegorz Bajor

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Doktorant – Matematyka
Opiekun naukowy: dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

Kontakt

Gmach Matematyki, pok. 425

e-mail:

Konsultacje

proszę o kontakt mailowy